Perkant >2kg taikoma 20 % nuolaida. Pasiūlymas negalioja Huehuetenango ir Double Shot kavoms.

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt susijusios nuostatos.
 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. Asmens duomenų apsauga.

 1. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
 3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik kai Pirkėjas išreiškia tam sutikimą.
 5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
 2. Atsiskaitymo formoje pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.huracan.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
 5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.huracan.lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.huracan.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

 1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
 2. Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt.
 3. Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
 4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
 5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

 1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 3. Prekės nėra sandeliuojamos. Todėl gamybos ir pristatymo laikas 5-10 darbo dienų, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Išskirtinais atvejais (pvz.: po reklamuotų pasiūlymų) pristatymas gali užtrukti dar ilgiau.
 4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.

 1. Elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
 3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

8. Rinkodara ir informacija.

 1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.huracan.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
 3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
 5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Apmokėjimas

Atsiskaitymas už prekes priklauso nuo Jūsų pasirinkto pristatymo būdo.

1. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES, PRISTATOMAS JŪSŲ PASIRINKTU ADRESU.
1.1. Atsiskaitymas pasirinkus šį pristatymo būdą:

1.1.1 Užpildykite užsakymą ir, paspaudę „Apmokėjimas“, pasirinkite ar prekes pirksite kaip registruotas vartotojas ar kaip svečias, juridinis ar fizinis.
1.1.2. Užpildykite privalomą informaciją – ji yra būtina išrašant sąskaitą faktūrą: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el.pašto adresas.
1.1.3. Užpildžius duomenis pasirinkite pristatymą norimu adresu.
1.1.4. Pasirinkus pristatymo būdą atitinkamai rinkitės atsiskaitymo būdą: e-bankas arba Kiti bankai – tai atsiskaitymas per jūsų e.bankininkystės sistemą – prie elektroninės bankininkystės puslapio prisijunkite įprastu būdu. Sistema jau bus suformavusi Jūsų mokėjimą už išsirinktas prekes. Liks tik patvirtinti; Kortele – atsiskaitymas kreditine arba diabetine kortele; Išankstinė sąskaita – skirta išankstinaim apmokėjimui ir padės tiems, kurie neturi galimybės atlikti mokėjimo iš karto.
1.1.5. Kai patvirtinsite mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs sugrįšite į huracan.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungti prie banko puslapio, grįžtant į internetinę parduotuvę huracan.lt jie neperduodami.

2. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES, PRISTATOMAS Į „OMNIVA“ PAŠTOMATUS ARBA DPD “PICK-UP”.
2.1. Atsiskaitymas pasirinkus vieną iš šių pristatymo būdų:

2.1.1 Užpildykite užsakymą ir, paspaudę „Apmokėjimas“, pasirinkite ar prekes pirksite kaip registruotas vartotojas ar kaip svečias, juridinis ar fizinis.
2.1.2. Užpildykite privalomą informaciją – ji yra būtina išrašant sąskaitą faktūrą: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el.pašto adresas.
2.1.3. Užpildžius duomenis pasirinkite patogiausią „Omniva“ arba „DPD Pick-up“ paštomatą.
2.1.4. Pasirinkus pristatymo būdą atitinkamai rinkitės atsiskaitymo būdą: e-bankas arba Kiti bankai – tai atsiskaitymas per jūsų e.bankininkystės sistemą – prie elektroninės bankininkystės puslapio prisijunkite įprastu būdu. Sistema jau bus suformavusi Jūsų mokėjimą už išsirinktas prekes. Liks tik patvirtinti; Kortele – atsiskaitymas kreditine arba diabetine kortele.
2.1.5. Kai patvirtinsite mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs sugrįšite į huracan.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungti prie banko puslapio, grįžtant į internetinę parduotuvę huracan.lt jie neperduodami.

3. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES, ATSIĖMIMAS „HURACAN COFFEE“ KAVINĖJE-PARDUOTUVĖJE.
3.1. Pasirinkus šį pristatymo būdą:

1.1.1 Užpildykite užsakymą ir, paspaudę „Apmokėjimas“, pasirinkite ar prekes pirksite kaip registruotas vartotojas ar kaip svečias, juridinis ar fizinis.
1.1.2. Užpildykite privalomą informaciją – ji yra būtina išrašant sąskaitą faktūrą: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el.pašto adresas.
1.1.3. Užpildžius duomenis pasirinkite kavinę adresu Kedrų g. 5, Vilnius. Atsiėmimas kavinėje galimas kavinės darbo laiku – pirmadieniį-penktadienį nuo 08.00 iki 17.00 valandos.
1.1.4. Pasirinkus pristatymo būdą atitinkamai rinkitės atsiskaitymo būdą: e-bankas arba Kiti bankai – tai atsiskaitymas per jūsų e.bankininkystės sistemą – prie elektroninės bankininkystės puslapio prisijunkite įprastu būdu. Sistema jau bus suformavusi Jūsų mokėjimą už išsirinktas prekes. Liks tik patvirtinti; Kortele – atsiskaitymas kreditine arba diabetine kortele; Išankstinė sąskaita – skirta išankstinaim apmokėjimui ir padės tiems, kurie neturi galimybės atlikti mokėjimo iš karto. SVARBU – pasirinkus išankstinę sąskaitą apie jos apmokėjimą turite pranešti el.paštu [email protected]
1.1.5. Kai patvirtinsite mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, o Jūs sugrįšite į huracan.lt. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungti prie banko puslapio, grįžtant į internetinę parduotuvę huracan.lt jie neperduodami.

Krepšelis (0)

Iki nemokamo pristatymo Jums liko tik 80€

€0

€80

 • Krepšelyje nėra produktų.